Rokosan Z

 

Ekologické hnojivo na báze organominerálnov

Obsahuje 9% N, 5% P2O5, 9% K2O, 3% MgO + stopové prvky. Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné pre SR podľa STN 654 804.

 

ROKOSAN Z pôsobí ako bohatý, harmonicky vyvážený zdroj všetkých živín rovnomerne počas celej vegetácie. Prispieva k bohatosti a farebnosti kvetov, zvyšuje úrodnosť a zosilňuje biologickú činnosť pôdy.

 

Rozsah a spôsob použitia Rokosan-Z:

Hnojivo na koreňovú zeleninu. Biominerálne hnojivo so širokými možnosťami použitia v zeleninárskych a okrasných záhradách. Poskytuje rastlinám vyváženú výživu počas celej vegetácie a pôsôbí priaznivo aj na zvyšovanie kvality pôdy. Najvhodnejšie je ho použiť jednorázovo pred siatím, sadením, ako aj počas vegetácie pred pletím a okopávaním rastlín, čím sa znižuje pracnosť a náklady na hnojenie. Živiny sú uvoľňované podľa potrieb rastlín.

 

Použitie: Málo náročné rastliny (okrasné kvety a koreňová zelenina) 60-70 g/m2. Stredne náročné rastliny (plodová zelenina, ovocné kry, cibuľa, cesnak) 80-90 g/m2. Veľmi náročné rastliny (tekvica, zeler, ovocné stromy) 100-120 g/m2. Prihnojovanie počas vegetácie 25-30 g/m2 podľa potreby.

EN DE