Rokosan R

 

Ekologické hnojivo na báze organominerálnov

Obsahuje 9% N, 4% P2O5, 8% K2O, 3% MgO + stopové prvky. Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné pre SR podľa STN 654 804.

 

ROKOSAN R pôsobí ako bohatý, harmonicky vyvážený zdroj všetkých živín rovnomerne počas celej vegetácie. Prispieva k bohatosti a farebnosti kvetov, zvyšuje úrodnosť a zosilňuje biologickú činnosť pôdy.

 

Rozsah a spôsob použitia Rokosan-R:

Hnojivo na ruže. Biominerálne hnojivo, ktorého zložkou je keratín. Výborné výsledky pri použití tohto hnojiva sú dané práve pomalým uvoľňujúcim sa dusíkom, ktorý je v keratínovej zložke. Plne vyhovuje nárokom na živiny, ktoré majú ruže a stálokvitnúce rastliny. Pri použití hnojiva dochádza nielen k harmonickému príjmu živín, ale aj k zvyšovaniu biologickej činnosti pôdy, t.j. k zamedzeniu nadmerného konzumu živín a ochrane životného prostredia pred dusičnanmi a ťažkými kovmi. Ruže a stálokvitnúce rastliny na vhodnú skladbu živín reagujú početnými a plnými kvetmi. Prítomnosť horčíka zabezpečí farebnú sýtosť kvetov.

 

Použitie: Jednorázovým jarným hnojením 1x ročne na jar 40-60 g/m2. Obohatenie kompostu pri výsadbe 30 g/m2. Prihnojenie počas vegetácie 25-30 g/m2.

EN DE