Rokosan P

 

Ekologické hnojivo na báze organominerálnov

Obsahuje 9% N, 9% P2O5, 9% K2O, 3% MgO + stopové prvky. Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné pre SR podľa STN 654 804.

 

ROKOSAN P pôsobí ako bohatý, harmonicky vyvážený zdroj všetkých živín rovnomerne počas celej vegetácie. Prispieva k bohatosti a farebnosti kvetov, zvyšuje úrodnosť a zosilňuje biologickú činnosť pôdy.

 

Rozsah a spôsob použitia Rokosan-P:

Plodová zelenina - uhorky, paradajky, paprika, melóny, baklažány...

Biominerálne hnojivo, ktorého hlavnou zložkou je keratín. Nadštandardné výsledky tohto produktu sú podmienené postupným uvoľňovaním dusíka v pôde, ktorý obsahuje už spomínaná keratínová zložka. Toto hnojivo vyhovuje všetkým požiadavkám plodovej zeleniny. Pomer živín, dávka i väzba dusíka chráni plodovú zeleninu pred prehnojením a zosilnený prívod fosforu a draslíka zabezpečuje bohaté nasadenie plodov. Síranová forma draslíka chráni uhorky pred prívodom chlóru (spôsobujúcim pleseň uhorkovú), na ktorý sú veľmi citivé. Použitím ROKOSANu P sa zvýši biologická činnosť pôdy a zamedzí sa nadmernému príjmu živín. Okrem toho ROKOSAN P chráni životné prostredie pred hromadením dusičnanov a ťažkých kovov.

 

Použitie: Hnojíme jednorázovo pred výsadbou 120-140 g/m2 pod rajčiaky, melóny, baklažány a uhorky, pod papriku hnojíme 170-190 g/m2. 1-2 lyžičky (cca 30g) do jamky pod priesadu a intenzívne zalievať vodou. Prihnojenie počas vegetácie 25-30 g/m2 podľa potreby.

EN DE