Rokosan J

 

Ekologické hnojivo na báze organominerálnov

Obsahuje 8% N, 8% P2O5, 10% K2O, 3% MgO + stopové prvky. Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné pre SR podľa STN 654 804.

 

ROKOSAN J pôsobí ako bohatý harmonicky vyvážený zdroj všetkých živín rovnomerne počas celej vegetácie. Prispieva k bohatosti a farebnosti kvetov, zvyšuje úrodnosť a zosilňuje biologickú činnosť pôdy.

 

Rozsah a spôsob použitia Rokosan-J:

Drobné ovocie - jahody, ríbezle, egreše, maliny, černice, tayberry, josty, zemolez, kiwi, vinič.

Biominerálne hnojivo, ktorého zložkou je keratín, ktorý má veľmi veľa výhod. Výborné výsledky pri použití tohto hnojiva sú dané práve pomalým uvoľňovaním dusíka, ktorý obsahuje keratínová zložka. Toto hnojivo svojím zložením plne vyhovuje nárokom na živiny, ktoré záhradné jahody, ríbezle, egreš, maliny, vinič a ostatné drobné ovocné plody potrebujú. Pri použití hnojiva dochádza nielen k harmonickému príjmu živín, ale aj k zvyšovaniu biologickej činnosti pôdy, to znamená k zamedzeniu tzv. luxusného konzumu živín a k ochrane životného prostredia pred hromadením dusičnanov a ťažkých kovov. Aj ostatné živiny svojou formou prispievajú k získavaniu zdravotne nezávadných plodín. Stopové prvky spĺňajú nároky drobných ovocných plodín a neznečisťujú pôdne prostredie.

 

Použitie: Jarné hnojenie prevádzame od začiatku marca do začiatku apríla, prípadne podľa potreby rastlín a vlastnosti pôd počas vegetácie. Na 1 m2 použijeme do medziriadkov 50-80 g hnojiva a motykou alebo hrabľami ho zahrnieme do pôdy. Za sucha je nutné poliať, aby došlo k biologickej aktivácii. Jesenné hnojenie - pred výsadbou použijeme 50-80 g/m2. Na prihnojenie sadeníc z minulej výsadby stačí 25-40g/m2.

EN DE