Rokosan I

 

Ekologické hnojivo na báze organominerálnov

Obsahuje 8% N, 8% P2O5, 12% K2O, 4% MgO + stopové prvky. Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné pre SR podľa STN 654 804.

 

ROKOSAN R pôsobí ako bohatý harmonicky vyvážený zdroj všetkých živín rovnomerne počas celej vegetácie. Prispieva k bohatosti a farebnosti kvetov, zvyšuje úrodnosť a zosilňuje biologickú činnosť pôdy.

 

Rozsah a spôsob použitia Rokosan-I:

Ihličnany - smrek, smrekovec, jedľa, borovica, tis, tuja, cypruštek.

Biominerálne hnojivo, ktoré obsahuje keratín. Výhodou je pomaly pôsobiaci dusík, ktorý je obsiahnutý v keratínovej zložke. Plne vyhovuje nárokom na živiny, ktoré ihličnany majú. Organická väzba dusíka s ostatnými živinami prispieva k harmonickej výžive ihličnanov počas celej vegetácie, hlavne k ich sýtozelenému sfarbeniu. Možnosť využitia počas celej vegetácie.

 

lPoužitie: Pre menej náročné ihličnany 40-60 g/m2. Pre náročné ihličnany 60-80 g/m2. Pri výsadbe do rašeliny pridávame 30-40 g/m2 na každú jamku. 1-2 lyžičku (20-25 g) do kvetináča a následne zapracovať do pôdy.

EN DE