Rokosan C - jar

 

Ekologické hnojivo na báze organominerálnov

Obsahuje 11% N, 0,00% P2O5, 9,30% K2O, 1,5% MgO + stopové prvky. Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné pre SR podľa STN 654 804.

 

ROKOSAN C - jar pôsobí ako bohatý, harmonicky vyvážený zdroj všetkých živín rovnomerne počas celej vegetácie. Prispieva k bohatosti a farebnosti kvetov, zvyšuje úrodnosť a zosilňuje biologickú činnosť pôdy.

 

Rozsah a spôsob použitia Rokosan-C-jar:

Jarné hnojenie citrusov. Biominerálne hnojivo, ktorého zložkou je keratín. Výhodou tohto hnojiva je postupné pôsobenie dusíka, ktorý je súčasťou keratínu. Citrusy, ktoré sú zvlášť náročné na živiny, potrebujú hlavne v jarných mesiacoch rastový stimul. Pri aplikácii dochádza k rovnomernému prísunu dusíka a draslíka, čím sa formuje rast a rodivosť rastliny.

 

lPoužitie: Hnojivo používame jednorázovo na jar, pri prvom presádzaní citrusov a to takým spôsobom, že 1 liter zeminy zmiešame s 20 g hnojiva. U starších citrusov, ak majú dostatočný priestor v kvetináči, odoberieme pôvodnú zeminu až po korene a po zmiešaní novej zeminy (20g hnojiva na 1 liter zeminy) ňou prikryjeme korene rastliny. U 1 až 2 ročných rastlín aplikujeme prihnojenie do letných mesiacov max. 1x mesačne, a to spracovaním 10 g ROKOSANu na 1 liter zeminy. U 3 a viac ročných rastlín aplikujeme po prvom jarnom hnojení do letného presadenia následné hnojenie cca po mesiaci a to zapracovaním max. 20 g hnojiva na 1 liter zeminy.

 

Rokosan C - leto-jeseň

 

Ekologické hnojivo na báze organominerálnov

Obsahuje 8% N, 6% P2O5, 10% K2O, 2% MgO + stopové prvky. Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné pre SR podľa STN 654 804.

 

ROKOSAN C - leto-jeseň pôsobí ako bohatý, harmonicky vyvážený zdroj všetkých živín rovnomerne počas celej vegetácie. Prispieva k bohatosti a farebnosti kvetov, zvyšuje úrodnosť a zosilňuje biologickú činnosť pôdy.

 

Rozsah a spôsob použitia Rokosan-C-leto-jeseň:

Letné a jesenné prihnojovanie citrusov. Biominerálne hnojivo, ktorého hlavnou zložkou je keratín. Výhodou tohto hnojiva je postupné pôsobenie dusíka, ktorý je súčasťou keratínovej zložky. Náročné pestovanie citrusov si vyžaduje neustály a periodicky opakovaný prísun živín počas letných mesiacov, až do neskorej jesene. Uvedenou aplikáciou sa zabezpečí kvalitná a bohatšia úroda, objem a dužinatosť plodov.

 

lPoužitie: Hnojivo aplikujeme jednorázovo začiatkom letných mesiacov, pri letnom presádzaní citrusov a to takým spôsobom, že 1 liter zeminy zmiešame s 20 g hnojiva. U starších citrusov, ak majú dostatočný priestor v kvetináči odoberieme pôvodnú zeminu až po korene a po zmiešaní novej zeminy (20 g hnojiva na 1 liter zeminy) ňou prikryjeme korene rastliny. U 1 až 2 ročných rastlín aplikujeme prihnojenie max. 1x mesačne (od júna po október) a to zapracovaním 10 g ROKOSANU C-leto/jeseň na 1 liter zeminy. U 3 a viac ročných rastlín aplikujeme prihnojenie detto po mesiaci a to zapracovaním max. 20 g hnojiva na 1 liter zeminy. Po prihnojení rastlinu zalejeme vodou.

EN DE