charakteristika

 

Organominerálne hnojivá ROKOSAN®
Organominerálne hnojivá na báze rohoviny sú vyhľadávaným artiklom, predovšetkým z dôvodu súbežného pôsobenia troch základných artribútov a to:

 

Zásobné hnojenie - dochádza k pozvoľnému uvoľňovaniu živín, pričom rozklad dusíka prebieha počas trojročného cyklu, to znamená, že rastlina si odoberá len toľko živín, koľko potrebuje /nedochádza k luxusnému odberu živín/, nedá sa prehnojiť, resp. spáliť korene rastlín. Vzniká silný rastový stimul u listnatých a ihličnatých stromov a zároveň tým, že sa predlžuje doba vegetácie, zvyšuje sa aj doba kvitnutia. Dochádza k rovnomernej, stabilnej a podstatne rýchlejšej tvorbe drevnej hmoty.

 

Homeopatikum a prevencia - tým, že ide o koreňovú aplikáciu, rastlina získava na sile a stabilite rastu, spolupôsobenie ostatných organominerálnych látok zvyšuje odolnosť rastlín voči plesňovým chorobám a vytvára tak predpoklady pre zdravý rast.

 

ROKOSAN svojím organickým zápachom zároveň odpudzuje vošky a mušky.

 

Informácie:

 

ROKOSAN, s.r.o.

Škultétyho 1880/7, 07501 Trebišov
Slovenská republika
e-mail: szoke@rokosan.sk 
T: +421 - 908 972 620

EN DE