Rokohold L

GÉLOVÉ ORGANOMINERÁLNE HNOJIVO obsahujúce mikroživiny na báze keratínu, NPK - viazané v pôdnom kondicionéri s arómou kvetov; určené na pelargónie, muškáty, petúnie, georgíny, foxy, frézie, kaly, mečíky, begónie, iskerníky, vistérie...

 

Rozsah a spôsob použitia ROKOHOLD-u:

Aplikácia ROKOHOLDu pred vysádzaním kvetov: do vyhĺbenej jamky vytlačíme 10g ROKOHOLDu. Do jamky položíme rastlinku, zasypeme zeminou a výdatne zalejeme. Pri už vysadených kvetoch a zakorenených rastlinách je aplikácia nasledovná: pomocou vhodnej tyčinky /ceruzky, varešky.../ sa utvorí okolo koreňového systému v črepníku niekoľko hlbších jamiek, do ktorých sa vtlačí 10g ROKOHOLDu a zasype zeminou. Následne je rastlinu potrebné zaliať vodou. Cyklus zadržiavania vody a jej uvoľňovania pre rastliny pomocou polyméru sa môže mnohonásobne opakovať, a tak sa stáva táto kombinácia vysoko ekonomicky výhodná. Následné hnojenie po výsadbe aplikujeme cca po 20-tich dňoch tekutým alebo sypkým hnojivom ROKOSAN.

EN DE