ROKOHOLD J

GÉLOVÉ ORGANOMINERÁLNE HNOJIVO obsahujúce mikroživiny na báze keratínu, NPK - viazané v pôdnom kondicionéri s arómou jahôd, určené na jahody, egreše, vinič, ríbezle, černice, ...

 

Rozsah a spôsob použitia ROKOHOLD-u:

Aplikácia ROKOHOLDu: pri vysádzaní jahôd sa doporučuje do jamky aplikovať 10 g a pri viniči, ríbezliach, egrešoch, černiciach po 50 g ROKOHOLDu. Pri už pri vysadených a zakorenených rastlinách je aplikácia následovná: pomocou vhodnej tyčinky /ceruzky, varešky.../ sa utvorí okolo koreňového systému v črepníku niekoľko hlbších jamiek, do ktorých sa okolo každej rastliny vtlačí 50 g ROKOHOLDu a zasype zeminou. Cyklus zadržiavania vody a jej uvoľňovania pre rastliny pomocou polyméru sa môže mnohonásobne opakovať, a tak sa stáva táto kombinácia vysoko ekonomicky výhodná. Následné hnojenie po výsadbe aplikujeme cca po 20-tich dňoch tekutým alebo sypkým hnojivom ROKOSAN.

EN DE