Rozsah a spôsob použitia ROKOHOLD-u:

 

ROKOHOLD – je unikátnym druhom hnojiva v gélovej forme, určeným na výživu koreňov rastlín a úpravu pôdnej matrice. Je vyrobené na báze keratínu a hydropolymérov, obohatené draslíkom fosforom, vápnikom, horčíkom, železom a taktiež stopovými prvkami, molybdénom, meďou, bórom, mangánom a zinkom. Unikátnosť spočíva v spojení výživových prvkov do napúčaného pôdneho kondicionéra. Podľa požiadaviek odberateľa je možné pridávať ďalšie stopové prvky, respektíve meniť koncentráciu makrobiotických alebo mikrobiotickýh prvkov. Rokohold má schopnosť zlepšovať výmenu iónov v pôde a tak zabrániť úniku hnojiva do spodných vôd. Dochádza tak k postupnému uvoľňovaniu a rovnomernému prísunu potrebných živín pre rastlinu. Je aj pôdnym kondicionérom zabezpečujúcim optimálne fyzikálne vlastnosti pôdy, do ktorej bol zapracovaný. Hydratovaný Rokohold obsahujúci nutrienty tvorí polopriepustnú bariéru v pôde, čím čiastočne utesňuje prázdny priestor medzi pôdnymi časticami. Toto výrazne zvyšuje schopnosť pôdy zadržiavať vodu a výživové prvky v zóne koreňov a podstatne tak zvyšovať ich využitie v procese asimilačného procesu rastliny. Cyklus zadržiavania vody a jej uvoľňovania pre rastliny pomocou polyméru sa môže mnoho násobne opakovať a tak sa stáva táto kombinácia vysoko ekonomicky výhodná.

Následné opakované prihnojovanie po výsadbe je nutné cca po 20-tich dňoch tekutým alebo sypkým originálnym hnojivom ROKOSAN.

EN DE