Revitalizácia lesov SR

 

ROKOHOLD je unikátne hnojivo vyrobené na báze keratínu a hydropolymérov, obohatené draslíkom fosforom, vápnikom, horčíkom, železom a taktiež stopovými prvkami, molybdénom, meďou, bórom, mangánom a zinkom. Unikátnosť spočíva v spojení výživových prvkov do napučaného pôdneho kondicionéra. Podľa požiadaviek odberateľa je možné pridávať ďalšie stopové prvky, respektíve meniť koncentráciu makrobiotických alebo mikrobiotickýh prvkov. ROKOHOLD má schopnosť zlepšovať výmenu iónov v pôde, a tak zabrániť úniku hnojiva do spodných vôd. Je aj pôdnym kondicionérom zabezpečujúcim optimálne fyzikálne vlastnosti pôdy, do ktorej bol zapracovaný. Pôdny kondiconér - superabsorbent zároveň zabezpečuje dostatočnú prítomnosť vody.

 

Použitím ROKOHOLDU sa optimalizuje spotreba hnojiva, znižuje stres z presádzania a zabezpečuje dostatočná vlaha aj v suchom období, ktorá sa prirodzene kumuluje pri dostatočnej zrážkovej činnosti.

 

Základné použitie v lesníctve:

 

Pri preprave a skladovaní koreňov lesných drevín a okrasných krov:

Korene sa opatrne očistia a dobre namočia do vody. Následne sa ponoria do vopred pripraveného roztoku Rokohold-u (pomer 1⁄2 kg ROKOHOLDu ku 19,5 l vody) a nechajú sa chvíľu odstáť. Na koreňoch sa uchytia gélové pevne prichytené častice. Koreňový systém je tak chránený pred vyschnutím a stresom.

 

Rokohold pri umelej obnove lesa:

ROKOHOLD používaný pri umelej obnove lesa, predovšetkým na ťažko-zalesniteľných stanovištiach, zvyšuje pravdepodobnosť ujatosti vysádzaných sadeníc všetkých lesných drevín. Znižuje riziko stresu z presádzania a udržiava sadenice v optimálnom vlhkostnom a výživovom režime. Zabezpečuje rýchle odrastanie sadenice z mrazovej prízemnej zóny a zvyšuje konkurencieschopnosť sadenice voči burine.
Dávkovanie v tomto prípade je doporučované v množstve 50 g na jednu sadenicu (do jednej jamky), a to bez ohľadu na druh dreviny.

 

EN DE